Merkityksellisyys rakentuu palautteesta ja täsmäkysymyksistä

Kumura isännöi huhtikuun 2022 lopulla PM Clubia, jossa pysähdyttiin miettimään, mikä tekee työstä merkityksellistä. Tämä onkin tärkeä kysymys, sillä tekemämme selvityksen mukaan merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin

Merkityksellistä työtä pohtimassa oli Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja ja tutkija, hyvinvoivan työelämän puolestajapuhuja Annukka Tapani. Annukan seurana oli oma projektikulttuurin lähettiläämme ja merkityksellisen projektityön sanansaattajamme Merja Galler. Keskustelua fasilitoi ihmisistä ja projekteista välittävä toimarimme Mikko Saastamoinen

Esihenkilöltä spontaanisti saatu palaute merkitsee paljon 

Annukka nosti esiin palautteen tärkeyden merkityksellisyyden luojana. Varsinkin esihenkilön, kollegoiden ja asiakkaiden antama palaute on tärkeää. Siksi jokaisen projektipäällikön onkin hyvä miettiä, millaista palautetta voisi projektitiimiläisilleen antaa. 

Kuuntelijoiden keskuudesta nousi esiin huomio, että spontaani palaute koetaan usein aidommaksi. Vaikka kalenterivaraukset fiiliskeskusteluille ja yhteiset palautteen antamiseen keskittyvät hetket ovatkin tärkeitä, kannattaa yrittää muistaa antaa kiitosta ja palautetta myös arjessa ja sen kohtaamisissa. 

Palautetta kannattaa antaa spontaanisti arjen kohtaamisissa. 

Työ myös liittää tekijänsä itseä suurempaan kokonaisuuteen. Erityisesti auttaminen työyhteisössä antaa paljon voimaa ja kollektiivisuuden tunnetta. Kuuluminen on yksi psykologisista perustarpeista, ja siksi on tärkeää sanoittaa oma työ osaksi suurempaa kokemusta. 

Sote-sektorilla toimivat projektipäälliköt kokevat merkityksellisyyttä siitä, että projektin vaikutus on heijastettavissa omaankin elämään. He eivät siis esimerkiksi ole vain mukana päivittämässä sairaanhoitopiirien palvelimia, vaan luovat edellytyksiä itsen, läheisten ja muiden suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Tällaisesta kontekstoinnista syntyy uuteen aamuun heräämisen ja työn äärelle asettumisen voima. 

Projektin merkityksellisyys kirkastuu kolmella kysymyksellä 

Merjan puheenvuoro käsitteli merkityksellisen projektityön muodostamisen palikoita. Merja oli tiivistänyt ne kysymyksiin 

Mitä-kysymyksen kohdalla projektiin osallistuvat miettivät yhdessä lopputuotoksia eli sitä, mitä projektista syntyy. Projektin matkaa puolestaan kirkastetaan kysymällä ”Miten?”. ”Miksi” vastaa siihen, miksi projekti tarvitaan ja miksi se pitää toteuttaa. 

Merja korosti, että jokainen projekti on uusi alku ja uusi mahdollisuus luoda mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Vaikka merkityksellisyys on henkilökohtainen tunnekokemus, tarvitaan projektin ja projektityön merkityksellisyyden muodostamiseen kaikkien projektiroolien työpanosta. 

Henkilökohtainen kokemus merkityksellisyydestä linkittyy koko projektitiimin työpanokseen. 

Jotta projektin fiiliksestä ja merkityksellisyyden tunteesta pysyttäisiin perillä koko projektin ajan, kannattaa sitä mitata. Mittareita ja kysymyksiä on monenlaisia, mutta Merja itse on käyttänyt muun muassa kysymyksiä 

Kun fiilistä mittaa koko projektin ajan, saa näkyviin myös hiljaiset signaalit, jotka voivat enteillä projektissa olevia haasteita. Tällaiset haasteet voivat pahimmillaan vaikuttaa projektin onnistumiseen ja jopa kokonaistavoitteiden saavuttamiseen, joten fiilismittaus on hinnaltaan halpa, mutta vaikutukseltaan suuri työkalu. Se parantaa paitsi projektin merkityksellisyyttä myös sen onnistumista. 

Mieti merkityksellisyyden muodostumista ensin omalla kohdallasi 

Projektityön kohdalla merkityksellisyys on siinä mielessä kiitollinen teema, että projekteissa onnistuminen on helpompi mitata kuin monessa muussa työssä. Onnistuminen vahvistaa toista psykologista perustarvetta, myönteisten kokemusten saamista kompetenssista. 

Koska jokainen meistä syttyy eri asioista eri tavoin, kannattaa projektipäällikön lähteä merkityksellisyyden rakentamiseen miettimällä itseään: mikä minua innostaa ja miksi? Kun tämä on selkiytynyt, on helpompi lähteä kuuntelemaan muita projektitiimiläisiä ja heidän innostuksensa syitä. Kun nämä tekijät kootaan yhteen, saadaan vahva perusta merkityksellisyyden luomiselle. 

Haluaisitko syventyä merkityksellisyyden teemaan syvemmin? Katso maksuton Avaimia merkitykselliseen projektityöhön -webinaarimme tallenne! 

Sinikka Kauhanen

Kuulumisia

Kokemuksia tekoälystä projektipäällikön työkaluna

Millaisia käyttötapoja projektipäällikkömme Päivi on löytänyt tekoälylle projektityössä? Missä tekoäly on erityinen valttikortti? Lue Päivin ajatukset tästä kirjoitukses

Lue lisää

Helpotusta muutoskylläisyyteen muutosportfolion johtamisella

Milloin muutosta on liikaa? Silloin, kun ämpäri valuu yli. Muutosjohtamistakin valmentaja ja siinä konsultoiva Virpi Elers kertoo, kuinka muutosportfolio parantaa muutoksessa onnistumista muutoskylläisyyttä ehkäisemällä.

Lue lisää

Yksilön muutosmatka osana laajaa muutosohjelmaa

Niin pienen kuin isonkin muutoksen onnistuminen on loppujen lopuksi kiinni ihmisistä. Muutoksen johtaminen myös yksilön tasolla auttaa sitouttamaan ihmiset tavoiteltuun muutokseen ja saamaan aikaan pysyvän toiminnan muuttamisen.

Lue lisää