ICT muutosprojekti

Millaisia sote-projektit ovat? Kumuran projektipäälliköt kertovat

Aikaisemmassa artikkelissamme esittelimme sote-projektiammattilaisemme. Nyt kutsuimme heidät vielä yhteen keskustelemaan siitä, millaisia sosiaali- ja terveysalan projektit ovat ja miten merkityksellisyys niissä näkyy.

Sote-projekteja yhdistävät isot kokonaisuudet

”Sote-projektit ovat hyvin monimuotoisia – kuten muutkin projektit. Tällä hetkellä monet sosiaali- ja terveysalan projektit keskittyvät uusiin hyvinvointialueisiin pyrkimiseen”, Alpo Kemppainen kertoo.

Päivi Kähönen-Anttila pohtii, eroavatko sote-projektit jotenkin yksityisen sektorin projekteista. ”Ehkä siinä, että näissä projekteissa ei ole niin paljon scrum- ja agile-työskentelytapaa käytössä, vaikka ne toki ovatkin yleistymässä myös julkisella puolella.”

Pirkko Siironen yhtyy Päivin näkemykseen: ”Myös minun on vaikea hahmottaa sote-projekteja erikseen.”

”Taustalla oleva julkishallinnon organisaation päätöksentekomenettely tuo minusta sosiaali- ja terveysalan projekteihin tietynlaista yllätyksellisyyttä. Siksi olen kokenut sote-projektit mielenkiintoisiksi ja omalla tavallaan haastaviksi”, Kirsi Lehikoinen kertoo.

”Olen kokenut sote-projektit mielenkiintoisiksi.”

Kirsi Lehikoinen

”Kyllä, näissä projekteissa saa aina oppia ja ratkoa uutta, niissä ei käy aika pitkäksi”, Milla Ruotsi nauraa ja jatkaa, ”Koska kenttä on laaja, ovat projektitkin hyvin vaihtelevia. Sote-otsikon alle mahtuu hirvittävän paljon erityyppisiä asioita. Yhdistävänä tekijänä niissä ovat isot kokonaisuudet sekä liittymärajapintojen ja sidosryhmien runsaus.”

”Tiivistettynä nämäkin projektit ovat siis haastavia ja monipuolisia”, Harri Räisänen hymyilee.

Vuosien mittaan sote-projektit ovat muuttuneet kompleksisemmiksi

”Sosiaali- ja terveysalan projekteihin on tullut paljon lisää kompleksisuutta. Enää ei löydy projekteja, joissa olisi vain tilaaja ja yksi järjestelmätoimittaja, koska tietojärjestelmät ovat niin linkittyneitä toisiinsa integraatioiden kautta. Nykyisin koskemme siis moneen järjestelmään, kun koskemme yhteen. Tämä on lisännyt muutoshallinnan vaikeutta ja kiihdyttänyt tekemisen ja päätöksenteon tahtia”, Juha Eerola kertoo.

Muutoksia Millan mukaan on tuonut myös kansallinen ohjaaminen, kuten Kanta-arkistointi ja e-reseptien käyttöönotto. Pirkko täydentää senkin olevan muutos, että nykyisin potilas ja hoitaja eivät välttämättä aina kohtaa kasvotusten: ”Digitaalinen kehitys ja etäkäyttö ovat yleistyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana.”

”Samaa sote-projekteissa sen sijaan on edelleen se, että projektipäällikön on oltava valmis oppimaan ja omaksumaan uusia asioita hyvin nopealla aikataululla jokaisessa projektissa”, Päivi huomauttaa ja jatkaa, “Monitoimittajamallin hallinta ja toimittajien keskinäisen yhteistyön organisointi sekä palvelukokonaisuuden arkkitehtuurin ja integraatioiden hallinnan kriittisyys korostuvat sote-projekteissa. Ne on saatava hoidettua.”

Tekemisen meininki ja sitoutuneisuus saavat sote-projektit onnistumaan

Kumuran projektiammattilaiset ovat samaa mieltä: sote-projektit onnistuvat samoilla tekijöillä kuin muutkin projektit.

”Lyhyesti sanottuna on tarpeen käyttäytyä ammattimaisesti ja käyttää resurssit järkevästi”, Harri tiivistää.

”Kyllä, resurssit riittävälle tasolle, sitoutuneisuus yhteiseen tavoitteeseen ja tekemisen meininki. Näin projektit saadaan onnistumaan. Myös se on tärkeää, että substanssiosaamista löytyy ja kaikki ymmärtävät, mikä projektin tavoite on”, Milla täydentää.

”Substanssiosaaminen on sote-projekteissa tärkeää.”

Milla Ruotsi

”Välillä tietenkin tuntuu, että homma edistyy vain puurtamalla”, Pirkko hymyilee, ”Mutta kun on hyvä projektisuunnitelma, josta pidetään kiinni, muutokset käydään tarkkaan läpi ja huolehditaan siitä, että tiedottaminen eri osapuolille on hanskassa, nämäkin projektit onnistuvat kyllä.”

”Kumuran tyyli, eli laadukas ja ihmislähtöinen projektijohtaminen, jossa tehdään pitkäjänteistä ja huolellista työtä, on osoittanut hyväksi tavaksi johtaa sote-projekteja”, Alpo esittelee. ”Niillä saadaan onnistumisia aikaan.”

”Ja onnistumiset ovat mahtavia tilanteita vaikuttavuuteen peilaten”, Juha sanoo.

Vaikuttavuudesta puheen ollen, miten merkityksellisyys näkyy sote-projekteissa?

”On elämän tärkein asia, että järjestelmien käyttäjät onnistuvat työssään. Sosiaali- ja terveysalan projekteissa ei olekaan kyse pelkistä kylmistä faktoista, vaan kohteena on suoraan ihminen ja hänen henkensä ja terveytensä”, Alpo linjaa. Harri on samaa mieltä ja huomauttaa, että projektien onkin todella onnistuttava, jotta hoito ja sen edellyttämä tiedonkeruu ovat mahdollisimman helppoja toteuttaa.

”Kohteena on suoraan ihmisen henki ja terveys.”

Alpo Kemppainen

”Näissä projekteissa tehdään palveluja ihmisille, joten projektitiimiläiset kokevat työn tekemisen tärkeäksi ja sitoutuvat siihen hyvin”, Kirsi sanoo.

Juhankin mielestä sote-projekteissa tehdään ”oikeiden ihmisten” työkaluja, jotka ovat potilastyössä käytössä päivittäin. ”Paljon tämän lähempänä vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä on hankala olla”, Juha täydentää.

”Kyllä se työmotivaatiossa ja intohimossa näkyy, kun ymmärretään, miten paljon projektilla on merkitystä paikkakunnalle ja sen asiakkaille. Se saa kulkemaan ylimääräisen mailin”, Pirkko kertoo.

”Sote-projektien merkityksellisyys saa kulkemaan ylimääräisen mailin.”

Pirkko Siironen

”Sosiaali- ja terveysalan projekteissa ei ole hirveästi tarvinnut perustella, miksi tätä tehdään, kun projektin vaikutus on hyvin heijastettavissa omaan elämään”, Milla summaa.

Haluaisitko tutustua sote-projektiammattilaisiimme tarkemmin? Lue artikkeli Tutustu Kumuran sote-projektiammattilaisiin!.

Sinikka Kauhanen

Kuulumisia

Nähdään 2023 Projektipäivillä!

Olemme mukana vuoden 2023 Projektipäivillä pääyhteistyökumppanina! Tuomme lauteille vakuuttavan asiantuntijajoukon puhumaan inhimillisyydestä vastuullisuuden muotona. Järjestämme myös kaikille avoimet Virtuaalijatkot 26.10.! Lue lisää artikkelista.

Lue lisää

Toiminnan inhimillisyys konkretisoituu arkisissa päätöksissä

Vaikka emme olisikaan täysin yhtä mieltä siitä, mitä inhimillisyys tarkoittaa, se on totta, että sen poissaolo heikentää toiminnan kannattavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Lue valmentavan projektitoiminnan inhimillistäjän Millan artikkelista, kuinka johtoryhmä hallitus ja omistajat tukevat inhimillisyyttä päätöksenteon kautta.

Lue lisää

Projektiammattilaisen hyvinvointi on vastuullisen projektitoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on noussut ilahduttavasti globaaliin keskusteluun sekä sitä kautta myös projektitoimintaan kuuluvaksi teemaksi. Aihetta on jo joitain vuosia käsitelty melko aktiivisesti niin lehdissä kuin verkossakin. Internetissä alan johtavat yhteisöt ovat julkaisseet kirjoituksia aiheeseen liittyen, aiheen ympärillä järjestetään myös webinaareja, valmennuksia sekä tapahtumia.

Lue lisää