Näillä 5:llä askeleella onnistut projektisuunnitelman kanssa!

Tämä blogiteksti on julkaistu aiemmin Adapron sivuilla. Kumura ja Adapro ovat yhdistyneet.

Projektisuunnitelma on projektipäällikön tärkein työväline. Siinä on dokumentoituna koko projektin askelmerkit, projektin tavoitteet ja kuinka niihin päästään. Kuinka projektisuunnitelma oikein syntyy? Tässä kirjoituksessa kerron oman kokemukseni kautta onnistuneista projektisuunnitteluista.

1. Varaa projektisuunnitteluun aikaa

Projektisuunnitelma ei synny yhdessä yössä. Varaa siihen siis aikaa paitsi omasta myös kollegoiden kalenterista. Huomaa myös, että ketterän toteutusmallin käyttö muuttaa suunnittelun luonnetta verrattuna suunnitteluperusteiseen projektiin.

2. Suunnittele suunnittelu

Kun projektiehdotus on hyväksytty, on aika suunnitella, miten projekti suunnitellaan. Projektin suunnittelu on siis eri asia kuin projektisuunnitelman kirjoittaminen. Sinun on mietittävä mitä toteutusmalleja mahdollisesti tarvitaan, ketkä ovat kriittiset resurssit ja keitä ylipäänsä tarvitaan projektin toteuttamiseen.

3. Älä suunnittele yksin

Tähän on varmastikin sortunut yksi, jos toinenkin projektipäällikkö. Projektin toteuttaminen on aina ryhmätyötä, joten suunnittelu onnistuu harvoin yksin. On siis ensiarvoisen tärkeää, että saat projektin sidosryhmät yhteisen pöydän ääreen, kasvokkain tai virtuaalisesti. Tämän takia myös sidosryhmäanalyysi pitää tehdä jo projektin asettamisvaiheessa.

4. Suunnittele projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä

Vanha viidakon sanonta kuuluu ”Projektinjohtaminen on viestintää, viestintää ja viestintää”. Projektissa on aina kahdenlaista viestintää: johtamisviestintää, jonka tarkoituksena on viestiä projektin tilaa ja tarvittaessa hälyttää osallisia toimimaan, sekä sidosryhmäviestintää, joka on projektin onnistumisen kannalta ensiarvoista.

Alla on listattu näiden kahden viestintätavan eroja Marja-Liisa Niinikoskea mukaillen.

Johtamisviestintä

Sidosryhmäviestintä

5. Huolehdi, että projektinomistaja ja ohjausryhmä ovat kiinnostuneita projektistasi

Projektia ei koskaan tehdä vain tekemisen ilosta, vaan sen lopputuloksesta täytyy olla hyötyä tai iloa jollekulle taholle. Tämä taho on, tai ainakin sitä edustaa, projektin omistaja. Jos et saa häneltä aikaa projektisuunnitelman läpikäymiseksi, ilmoita, että projekti odottaa hänen kalenteristaan vapautuvaa aikaa.

Toinen tärkeä ja tyypillisesti haastava taho on ohjausryhmä. Heidän tehtävänsä on huolehtia projektin onnistumisen edellytyksistä, kuten resursseista ja projektipäällikön tukemista. Omistaja pystyy usein vaikuttamaan ohjausryhmän kokoonpanoon, joten kehotan keskittymään projektinomistajan kanssa keskusteluun.

Lopuksi

Kun tehtävistä, aikatauluista, kustannuksista ja resursseista on päästy yksimielisyyteen, on mielestäni vielä kaksi huomioon otettavaa seikkaa:

  1. Mihin kohtaan projektia niin kutsutut milestonet eli tarkistuspisteet pitäisi sijoittaa, jotta ne mahdollisimman yksiselitteisesti osoittaisivat projektin etenemisen?
  2. Mistä tiedämme, että projekti on saavuttanut tuotostavoitteensa? Liian usein käy niin, että projektista tuleekin prosessi, koska projektia ei saatukaan lopetettua.

Jos sinua kiinnostaa oppia syvemmin projektin suunnittelua ja siihen liittyviä menetelmiä, suosittelen valmennuksiamme ”Projektityön perusteet” ja ”Syventävä projektipäällikkövalmennus”, molemmat löytyvät valmennuksen nimellä hakemalla koulutuskalenteristamme.

Juuso Äikäs

Juuso innostui projektijohtamisesta pari vuosikymmentä sitten ja on toiminut niin projektipäällikkönä kuin projektitoiminnan kehittäjänä. Nyt hän auttaa ihmisiä ja organisaatiota löytämään tapoja onnistua projekteissa paremmin.

Kuulumisia

Nähdään 2023 Projektipäivillä!

Olemme mukana vuoden 2023 Projektipäivillä pääyhteistyökumppanina! Tuomme lauteille vakuuttavan asiantuntijajoukon puhumaan inhimillisyydestä vastuullisuuden muotona. Järjestämme myös kaikille avoimet Virtuaalijatkot 26.10.! Lue lisää artikkelista.

Lue lisää

Toiminnan inhimillisyys konkretisoituu arkisissa päätöksissä

Vaikka emme olisikaan täysin yhtä mieltä siitä, mitä inhimillisyys tarkoittaa, se on totta, että sen poissaolo heikentää toiminnan kannattavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Lue valmentavan projektitoiminnan inhimillistäjän Millan artikkelista, kuinka johtoryhmä hallitus ja omistajat tukevat inhimillisyyttä päätöksenteon kautta.

Lue lisää

Projektiammattilaisen hyvinvointi on vastuullisen projektitoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on noussut ilahduttavasti globaaliin keskusteluun sekä sitä kautta myös projektitoimintaan kuuluvaksi teemaksi. Aihetta on jo joitain vuosia käsitelty melko aktiivisesti niin lehdissä kuin verkossakin. Internetissä alan johtavat yhteisöt ovat julkaisseet kirjoituksia aiheeseen liittyen, aiheen ympärillä järjestetään myös webinaareja, valmennuksia sekä tapahtumia.

Lue lisää