Merkitykselliset projektit onnistuvat

Merkityksellinen ja mielekäs työ kasvattaa motivaatiota, sitouttaa sekä lisää hyvinvointia. Me kaikki onnistumme omassa roolissamme paremmin merkityksellisen työn parissa. Siksi myös merkitykselliseksi koetut projektit onnistuvat paremmin.

Tunnista ja kirkasta projektin merkitys

Toisin kun yleisesti ajatellaan, merkityksellisyyden kokemus ei aina vaadi välttämättä tiettyä, suurempaa yhteiskunnallista päämäärää tai yksittäistä isoa missiota, vaan projektityön merkityksellisyys on monen tekijän summa.

Projektityön merkityksellisyyteen vaikuttavat mm.

  • Projektin olemassaolon syy ja sillä tavoitellut hyödyt ovat selviä.
  • Saa hyödyntää omaa, aikaisempaa osaamistaan projektin hyväksi.
  • Projektiin osallistuvat ihmiset pystyvät olemaan avuksi toisilleen.
  • Työtä arvostetaan ja siitä saa kiitosta.
  • Vuorovaikutus on avointa ja ihmiset kunnioittavat ja välittävät toisistaan.

Projektin merkitystä johdetaan sen
kaikissa elinkaaren vaiheissa

Projektin valmistelu

Ohjataan resurssit merkityksellisiin asioihin rakentavasti kyseenalaistamalla.

Miksi projekti tarvitaan?

Miksi tekisimme juuri tämän projektin emmekä jotain toista?

Miksi projekti on merkityksellinen henkilöstöllemme? Entä sidosryhmillemme?

Projektin suunnittelu

Suunnitellaan siten, että merkitys ei jää teknisten yksityiskohtien jalkoihin.

Mitä pitää tuotosten lisäksi saada aikaan, jotta muutos todella tapahtuu ja juurtuu?

Mitä pitää viestiä, jotta projektin merkitys avautuu mukanaolijoille?

Mitä osaamista ja resursseja tarvitsemme, jotta voimme tehdä tämän kestävästi?

Projektin toteutus

Johdetaan toteutusta siten, että yhteinen merkitys toimii suunnannäyttäjänä.

Miten teemme asiat yhdessä niin, että jokainen tuntee tekemisen merkityksellisyyden?

Miten säilytämme merkityksen tilanteissa, joissa meidän pitää tehdä valintoja ja priorisoida?

Projektin päättäminen

Reflektoidaan ja varmistetaan kehitys.

Miksi projekti kannatti tehdä tai miksi ei olisi kannattanut?

Mikä tuntui merkitykselliseltä? Mikä ei tuntunut?

Miten voisimme tehdä projektista merkityksellisemmän kaikille osallistujille, jos tekisimme sen uudelleen?


Kaipaatko sparrailukumpania merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamiseen projekteissasi?

Saisimmeko auttaa?


Syvenny tarkemmin
merkityksellisiin projekteihin

Opas: Tee merkityksellisistä projekteista vahvuus

Tässä oppaassamme kerromme konkreettisin esimerkein, miten voit vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta projekteissa ja siten edesauttaa niiden onnistumisen edellytyksiä.

Raportti: Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin

Kysyimme projektijohtamisen ammattilaisilta, onnistuvatko merkitykselliset projektit paremmin ja mitkä seikat siihen vaikuttavat.

Ryhmäkuva webinaarin osallistujista

Webinaaritallenne: Merkitykselliset projektit onnistuvat

Projektien parissa ammatikseen työskenteleville kokemus työn merkityksellisyydestä syntyy suurelta osin juuri projekteissa. Paneelissamme mukana Mikko Parikka, Merja Galler, Sami Kettunen ja Mikko Saastamoinen.