Onnistu muutoksessa!

Jokaisella hyvinvointialueella on käynnissä muutosohjelma, jolla tavoitellaan talouden tasapainottamista. Haaste on suuri, muttei ylitsepääsemätön. Onnistumisen avain löytyy laadukkaasta ohjelman, muutossalkun ja muutoksen johtamisesta, jolla tavoitellut hyödyt ja säästöt oikeasti konkretisoituvat.

Hyvinvointi­­alueita yhdistää tarve tasapainottaa

Hyvinvointialueille on asetettu mittavia säästö- ja tehostamistarpeita. HVA-asiakkaidemme tunnistamia tehostamisen kohteita projektitoiminnassa ovat muun muassa nämä:

 1. Käynnissä on useita projekteja, joiden on edistyttävä kokonaisuutena kohti yhteistä tavoitetta ja strategista päämäärää. Tieto siitä, mitä kaikkia projekteja on käynnissä, on kuitenkin vajavaista.
 2. Resurssienhallinta on kriittistä, jotta kaikkiin projekteihin riittää tekijöitä. Tässä ei kuitenkaan onnistuta, mikä aiheuttaa pullonkauloja etenemisessä.
 3. Projektien keskinäinen vertailu on haastavaa, minkä vuoksi käynnistettäväksi päätyy myös vähemmän tärkeitä projekteja.
 4. Uusia projekteja käynnistyy jatkuvasti, vaikka aiemmatkaan projektit eivät valmistu suunnitelluilla aikatauluilla ja resursseilla. Henkilöstö alkaa olla uupunut jatkuviin muutoksiin, minkä vuoksi muutokset juurru työarkeen eivätkä tavoitellut hyödyt toteudu.
 5. Muutosohjelmien ja projektien johtoon ei löydy henkilöitä, joiden kokemus- ja taitotasot vastaisivat tarvittavaa vaatimustasoa.

Näin saavutatte tavoitteenne

Muutosohjelman johtaminen on yksittäisten projektien, isompien kokonaisuuksien ja ihmisten johtamista. Kun onnistutte muutoksen johtamisessa, saavutatte selkeitä säästöjä ja parannatte tuottavuuttanne.

 1. Linkittämällä kaiken tekemisenne ohjelmalla tavoiteltuihin hyötyihin ohjaa teitä tekemään asioita oikeassa tärkeysjärjestyksessä.
 2. Ottamalla käyttöön yhtenäisen projektijohtamismallin tuotte ryhtiä ja selkeyttä projektisalkun, ohjelmien ja yksittäisten projektien johtamiseen.
 3. Johtamalla projektisalkkua muutossalkkuna huomioitte organisaationne kyvyn vastaanottaa rinnakkaisia ja peräkkäisiä muutoksia.
 4. Muutosohjelman johtamisella on mahdollista tunnistaa poikkeamat aikaisessa vaiheessa ja reagoida niihin tehokkaasti, kun teillä on selkeä ja ajantasainen tilannekuva muutosohjelman tilanteeseen ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.
 5. Saatte muutokset toteutumaan ja juurtumaan pysyvästi osaksi toimintaanne, kun johdatte muutosta monella tasolla, huomioiden myös yksilötason muutosmatkan.
 6. Hyödyntämällä ammattiprojektipäällikköä tai -ohjelmajohtajaa saatte osaajan, joka huomioi kaikki projektijohtamisen osa-alueet ja osaa johtaa myös ihmisiä. Tämä on kokemusta onnistumisenne hyväksi.

Kuulostaako tutulta? Etkö oikein tiedä mistä aloittaa?

Ei hätää! Tarjoamme sinulle maksuttoman sparrailutuokion asiantuntijamme kanssa. Tämä tuokio ei sido sinua mihinkään, mutta saattaa hyvinkin kirkastaa ja vahvistaa ajatuksiasi.

Palvelumme hyvinvointialueille

Yhtenäinen muutoksen ja projektien johtamismalli

Projektijohtamismalli on tärkeä osa projektikulttuurianne. Yhtenäinen johtamismalli tuo ryhtiä ja selkeyttä niin yksittäisen projektin johtamiseen, projektisalkun hallintaan kuin laajan muutoksen läpivientiin. Olemme auttaneet jo useita hyvinvointialueita tehostamaan toimintaansa yhteneväisen, strategiaa palvelevan projektijohtamismallin avulla.

Muutosjohtamisen kehittäminen

Kun muutos toteutetaan sujuvasti, prosessit tehostuvat, resursseja käytetään optimoidusti ja muutoksen hyödyt juurtuvat organisaatioon. Hyvin rakennetulla ja hallitulla muutossalkulla saatte näkyvyyden kaikkien kehitystoimenpiteiden ja projektien vaikutuksiin. Samalla varmistatte kyvykkyytenne toteuttaa kaikki tarvittavat muutokset ja henkilöstönne sitoutumisen muutokseen muutosvastarintaa vähentämällä.

Projektijohtaja palveluksessasi

Kun tarvitsette osa-aikaista, väliaikaista tai jatkuvaa ICT-projektien johtamisosaamista täydentämään omaa organisaatiotanne, kokeneet projekti­ammattilaisemme ovat apunanne. Otamme tarvittaessa suuren ja vaativankin projektin nopeasti haltuun, ja tarvittaessa hyppäämme mukaan jo liikkuvaan junaan.

Miksi valitsisit juuri meidät kumppaniksesi?

 • Meillä on yli 200 projektin kokemus sosiaali- ja terveysalan projekteista.
  Olemme johtaneet muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, potilasvalvontajärjestelmiä, integraatioita, sähköistä asiointia sekä työasemia, konesaleja ja puhepalveluita koskevia projekteja.
 • Olemme kokenut sote-alan valmennuskumppani yli 100 valmennuksella.
  Olemme valmentaneet sote-ammattilaisia muutos- ja ohjelmajohtamiseen sekä parempaan projektin omistajan ja ohjausryhmän työhön. Olemme tukenee projektisalkunhallinnan kehittämisessä sekä projektijohtamismallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisäksi olemme kartoittaneet projektitoimintaa ja sen kehityskohtia.
 • Tarjoamme vapaan lisenssin Leinoja-projektimallin julkisille toimijoille.
  Leijona-malli on julkisen sektorin versio ABC Projektijohtamismallista, joka on Suomen käytetyin projektimalli.

Palautteita asiakkailtamme

”Kumuran projektipäällikkö oli erittäin ammattitaitoinen ja hänellä oli osallistujia kohtaan erittäin arvostava ote.”

”Erityisesti olen ilahtunut avoimuudesta. Haastavat tilanteet ja asiat tuotiin esille ihan niin raadollisesti kuin tilanne oli.”

”Kumuran projektipäälliköllä oli vankka kokemustausta ja inhimillinen johtamistyyli.”

”Kumuran projektipäällikkö oikeasti edusti asiakasta ja otti selvää asioista, jos oli jotain, mitä hän ei tietänyt.”

”Asiantuntevaa, hyvin järjestelmällistä ja selkeää projektin johtamista.”

”Kumuran projektipäälliköllä oli rohkeus tuoda ongelmia esille ja tarttua asioihin. Sinnikkyys saada asiat etenemään.”

”Ensimmäinen kerta, kun joku on ollut aidosti kiinnostunut projektin tilanteesta, etenemisestä ja ongelmakohdista, sekä vienyt ja tuonut asioita projektista eteenpäin.”

”Laaja-alainen osaaminen ja asiantuntemus. Kumuralainen projektipäällikkö vei projektia eteenpäin organisoidusti ja tehokkaasti.”

”Jämäkkä ja joustava. Kumuran projektipäällikkö piti asiat hallinnassa ja auttoi. Pitkä kokemus näkyi ja hän osasi ottaa kantaa myös substanssiin.”

Tutustu tarkemmin asiakastarinoihimme

Kuulostaako tutulta? Etkö oikein tiedä mistä aloittaa?

Ei hätää! Tarjoamme sinulle maksuttoman sparrailutuokion asiantuntijamme kanssa. Tämä tuokio ei sido sinua mihinkään, mutta saattaa hyvinkin kirkastaa ja vahvistaa ajatuksiasi.