Mihin palvelu soveltuu?

Pohditko, mikä olisi järkevin ja tuottavin tapa edetä järjestelmien yhdistämisessä tai korvaamisessa? Kaipaatko asiantuntijaa johtamaan datamigraatiota tietojärjestelmien muutoshankkeessa? Tarvitsetko tukea uuden tietojärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon?

Kumuralla on kattava kokemus laajojen tietojärjestelmien hankinta-, käyttöönotto -ja migraatioprojektien toteuttamisesta. Palvelumme ovat:

  • Tietojärjestelmähankinnan tai -korvaamisen suunnittelu
  • Järkevän tietojärjestelmähankinnan toteuttaminen
  • Onnistunut tietojärjestelmän käyttöönotto

Esimerkkejä Kumuran toimeksiannoista

  • Järjestelmähankinnan konsultointi: hankinta- ja käyttöönottoprojektin läpivienti
  • Tietojärjestelmien yhdistäminen: tarve yhtenäistää toimintatavat, luoda yhteinen tietomalli ja tuoda aineisto yhteiseen muotoon
  • Järjestelmämigraation tuki: tulkki liiketoiminnan ja teknisen toteutustiimin välillä
  • Järjestelmämigraation tuki: tietohuollon ja laadunvarmistuksen koordinointi
  • Konsultti muuttuvien toimintatapojen ja prosessien määrittelyssä
  • Järjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja koordinointi