Ohjausryhmä luo edellytykset projektin onnistumiselle

Kun ohjausryhmän jäsenet ymmärtävät oman roolinsa, heidän on helpompi täyttää vastuunsa projektissa: varmistaa se, että projekti onnistuu liiketoiminnan näkökulmasta.

Mikä ohjausryhmä on ja tarvitaanko sitä?

Ohjausryhmä on osa projektin hallintarakennetta, joka usein liittyy yrityksen tai organisaation omiin hallintarakenteisiin, prosesseihin ja tapoihin toimia. Sen tarkoitus on auttaa projektia onnistumaan sekä ohjata sitä koko sen elinkaaren ajan tilanteiden ja olosuhteiden muuttuessa.

Ohjausryhmällä on selkeä rooli ja vastuut, aivan kuten omistajalla ja projektipäälliköllä. Tarve ohjausryhmälle selviää jo aivan projektin alkuvaiheessa, kun tehdään sidosryhmäanalyysi ja määritellään projektin riskitaso ja tavoitteet.

Analyysin tuloksena ymmärretään projektin ”toimintaympäristö” sekä siihen vaikuttavat tekijät, roolit ja henkilöt ja heidän edellytyksensä auttaa projektia onnistumaan.

Jokainen projekti tarvitsee ohjausryhmän

Jokaisella projektilla tulisi olla ohjausryhmä, joka on pienimmillään projektin omistaja ja projektipäällikkö. Suuremmissa projekteissa tai ohjelmissa ohjausryhmä on usein suurempi, koska sidosryhmiä on enemmän. Ohjausryhmän johtajana toimii projektin omistaja, jolla on suurin motiivi projektin toteuttamiselle ja suurimmat liiketoiminnalliset hyötyodotukset.

Kaikilla ohjausryhmän jäsenillä tulee olla oma määritelty roolinsa – tällä varmistetaan se, ettei ohjausryhmä kasva tarvettaan suuremmaksi. Pääasiallisen ohjausryhmän lisäksi voi olla myös niin sanottu laajennettu ohjausryhmä tai neuvoa-antava ryhmä, joka auttaa tarvittaessa päätöksenteossa. Pääasialliseen ohjausryhmään kuuluvat he, joilla on valta päättää asioista.

Roolien ymmärtäminen auttaa projektin onnistumisessa

Koska ohjausryhmään kuuluvat vastaavat projektin onnistumisesta, on heidän ymmärrettävä oma roolinsa. Toimiessaan tarkoituksen mukaisesti ohjausryhmä pystyy ohjaamaan projektipäällikköä ja omaa organisaatiotaan niin, että projekti onnistuu.

Ohjausryhmäläisten vastuulla on

Lisäksi ohjausryhmän vastuulla on varmistaa, että projektin kannattavuuslaskelma eli business case on realistinen ja projekti on linjassa yrityksen liiketoiminnan ja strategian kanssa. Myös projektin riittävien resurssien varmistaminen yhdessä projektin omistajan kanssa on ohjausryhmän vastuulla.

Ohjausryhmän odotukset projektipäällikölle

Projektipäälliköltä ohjausryhmä odottaa tietenkin kyvykkyyttä johtaa niin projektia kuin projektitiimiä projektitiimin johtamista (management ja varsinkin leadership) projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi ohjausryhmä voi odottaa projektipäälliköltä

Ohjausryhmän toiminta on vaativaa. Jokaisen siihen kuuluvan on hyvä ymmärtää perimmäinen syy sen olemassaololle ja sille, miten ohjausryhmätyöskentelyyn kannattaa asennoitua. Näin ohjausryhmäläinen ei kuormitu liikaa ja onnistuu tehtävässään.

Ohjausryhmän ja organisaationne projektitoiminnan kehittämisessä auttaa projektin ulkoinen arviointi Flash-kartoitus. Lue lisää tilannekuvan tekemisestä.

Tämä blogiteksti on julkaistu aiemmin Adapron sivuilla. Kumura ja Adapro ovat yhdistyneet.

Vesa Ilama

Kuulumisia

Projektipäivät 2024

Olemme mukana vuoden 2024 Projektipäivillä! Tutustu ohjelmaamme ja lataa ennakkoon Tekoäly projektityössä -pikaopas.

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää