Tunneäly palvelee yritystä ja yksilöä

Tunneäly on käänteentekevä työkalu ihmisille ja mullistava organisaatioille. Kiinnittämällä huomiota projektitiimiläisten hyvinvointiin ja työn merkityksellisyyden kokemukseen organisaatio edistää projektien onnistumisten edellytyksiä ja voi jopa säästää resursseja.

Auttaaksemme näiden hyötyjen saavuttamisessa lanseerasimme syksyllä 2022 Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennuksen. Siihen osallistuneet Niina Salojärvi ja Petteri Juola kertovat tässä artikkelissa, miksi tulivat mukaan valmennukseen ja mitä saivat siitä mukaansa työpaikoilleen.

Niina on vastannut vastuullisuus- ja ympäristöteemoista pääkaupunkiseudun uusissa kaupunkiraidehankkeissa, joihin esimerkiksi kustannus- ja aikataulutavoitteensa todennäköisesti alittamassa oleva Raide-Jokeri-pikaraitiotie kuuluu. Niina kertookin, että yhdeksi keskeiseksi onnistumisen edellytykseksi allianssimallilla toteutettavassa hankkeessa on tunnistettu sujuva yhteistoiminta, mikä edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä ja avoimuutta.

”Yhteistoiminta edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä.”

Petteri puolestaan on Director of Product Development and Technology Beamixella. Tunneäly on kiinnostanut häntä aiheena jo jonkin aikaa. Koska tunneäly on opeteltavissa oleva taito, Petteri tuli valmennukseemme kuulostelemaan, miten tunneälystä saisi hyödyllisen työkalun koko heidän osastollensa.

Panostus tunneälyyn näkyy myös viivan alla

”Suurissa allianssihankkeissa ihmisten välinen vuorovaikutus korostuu, kun eri organisaatiot muodostavat saman katon alle yhteisen projektiorganisaation useiksi vuosiksi toteuttamaan yhteistä hanketta satojen ihmisten voimin. Lähdinkin hakemaan Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennuksesta vinkkejä, miten voisimme tukea eri organisaatioiden välistä yhteistyötä”, Niina kertoo.

”Tunneälykäs vuorovaikutus on tehokas työkalu myös pienemmissä organisaatioissa. Olemme tehneet yhteistyötä Siqnin kanssa työtyytyväisyyskyselyillä, ja heidän tutkimustensa mukaan työhönsä sitoutuneet ovat valmiita antamaan enemmän. Kun innostus työhön herää, saadaankin niin sanotusti haluttomia tekemään mahottomia”, Petteri kuvaa.

”Innostamalla saadaan niin sanotusti haluttomia tekemään mahottomia.”

Niinan kokemus tunneälyn hyödyllisyydestä on samanlainen: ”Raide-Jokerissa selvitimme kyselyin ja työpajoin, mitkä projektitiimiläisten mielestä ovat olleet hankkeen onnistumisen edellytyksiä. Vastauksissa korostuivat yhteishenki ja luottamus. Niiden päälle rakentuivat ihmisten välinen yhteistyö, vuorovaikutus ja hyvin toimiva tiedonkulku, joiden ansiosta taas pystyimme ratkaisemaan menestyksekkäästi isoja ja monimutkaisia ongelmia.”

Mikäli projektin loppuvaihe koeajoineen sujuu onnistuneesti, Raide-Jokeri saattaa alkaa liikennöidä ennakoitua aiemmin. Vuorovaikutuksen toimivuus voi osaltaan siis näkyä myös viivan alla: organisaation panostus tunneälykkääseen projektijohtamiseen on panostus resurssien onnistuneeseen käyttöön.

Kollegoiden Genos-palaute kirkastaa oman vuorovaikutuksen kehityskohdat

Valmennukseen sisältyvä Genos-tunneälyarviointi toi Niinan ja Petterin kokemuksen mukaan lisäarvoa antamalla henkilökohtaista palautetta suoraan omasta työympäristöstä. Genos-arvioinnissa osallistujan kollegat antavat anonyymia palautetta vuorovaikutustavoista aidoissa työelämän tilanteissa.

”Ensisilmäyksellä näytti siltä, ettei minulla ole minkäänlaisia tunneälytaitoja”, Petteri nauraa. ”Tulosten tarkempi perkaus valmentajan johdolla toi kuitenkin esiin myös vahvuuksiani. Aion ottaa palautteesta nousseet keinot käyttööni ja keskittyä erityisesti aiempiin sokeisiin pisteisiini.”

”Arviointi toi esiin sekä kehityskohtia että vahvuuksia.”

Myös Niinalle Genos-arviointi toi ensin negatiivisia tuntemuksia.

”Se osa valmennuksesta vaati erityistä rohkeutta. Valmentajan kanssa käydyn henkilökohtaisen keskustelun ja reflektoinnin jälkeen koen arvioinnin olleen kuitenkin antoisa, sillä halusin valmennuksesta keinoja erityisesti itseni kehittämiseen. Ilman palautetta kehittyminen ei onnistu.”

Tulevaisuuden projektijohtamisen tärkeimpiä taitoja

Tunneäly parantaa vuorovaikutusta ja keskinäisen ymmärryksen saavuttamista kaikissa ihmisten välisissä kanssakäymisissä. World Economic Forumin mukaan tunneäly on yksi tulevaisuuden top 10 työelämätaidoista, joten vähäpätöisestä työkalusta ei ole kyse.

Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennuksessa kouluttaminen tapahtui Petterin mielestä mukavan vaivihkaisesti keskustelun lomassa.

”Kouluttajat Milla Ranta Kumuralta ja Christian Öller Adeptukselta onnistuivat valmennusrooleissaan erittäin hyvin. En olisi huomannut, että syksyn 2022 valmennus oli ensimmäinen laatuaan – tai että valmentajat kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa kasvotusten valmennuspäivänä!”

Eväitä organisaation projektiarkeen

Sekä Petteri että Niina veivät valmennuksesta oppeja suoraan työarkeen. Petteri poimi työkalupakkiinsa tunteista puhumisen.

”Niiden pohtiminen avaa silmiä sille, mille asiaperusteisessa keskustelussa on sokea. Sain myös keinolistan siihen, miten esitän kysymykseni luoden samalla psykologista turvallisuutta.”

”Tunteista puhuminen avaa silmiä asiaperusteisuuden sokeille pisteille.”

Niina puolestaan on oppinut tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä.

”Miettimällä hetken, miten asian esittää, voi vaikuttaa kuulijan reaktioon. Asettamalla sanansa harkitusti ja toisen tunteet huomioiden saa keskustelukumppanista vastaanottavaisemman ja väärinkäsitysten todennäköisyys vähenee.”

”Tunteiden huomiointi lisää vastaanottavaisuutta ja vähentää väärinkäsitysten todennäköisyyttä.”

Tunneäly projektinjohtamisessa ja muut avoimet projektivalmennuksemme löydät koulutuskalenteristamme. Tutustu täällä!

Kumura

Kuulumisia

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Parhaat palat vuoden 2024 3PMO:sta

Vuoden 2024 3PMO-tapahtuman teemana oli "Muutoksen moottorina?". Lue artikkelista osallistujien parhaat oivallukset Tampere-talolta!

Lue lisää