Nämä 10 arjen pientä, ilmaista tekoa saavat projektinne onnistumaan

Ihmiset saavat projektit onnistumaan, ja he ovat suuremmassa roolissa kuin teknologiat, arkkitehtuurit tai järjestelmät. Siksi sinunkin kannattaa kiinnittää tiimiläisiisi ja heidän fiiliksiinsä huomiota läpi koko projektinne elinkaaren. 

Tunneilmapiiriin ja merkityksellisyyden kokemukseen panostaminen auttaa resurssien käytön toteutuvan suunnitelman mukaan: Projektinne päämäärän tiedossa oleminen lisää flow-tilaa ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamista. Sitoutuminen työhön parantaa projektinne onnistumisen edellytyksiä. 

Koska välitämme Kumuralla ihmisistä ja projekteista, tahdomme jakaa sinulle keinoja siihen, kuinka projektin omistajana, ohjausryhmän jäsenenä tai projektinjohtotehtävissä toimivana voit vaikuttaa projektitiimisi merkityksen tunteeseen ja hyvään tunneilmapiiriin.

Tästä artikkelista saat top 10 vinkkiä projektinne onnistumisen edellytysten kasvattamiseen. Tee merkityksellisistä projekteista vahvuus -oppaastamme puolestaan näet, kuinka viet nämä opit käytäntöön!

1. Panosta vuorovaikutukseen 

Tällä kymmenen kohdan listalla kaikki keinot vaativat sitä, että viestintä projektinne tekijöiden välillä kulkee. Kun panostat vuorovaikutukseen, varmistut myös siitä, että kaikki tiimiläisesi tuntevat itsensä arvokkaiksi ja voivat antaa oman panoksensa projektinne onnistumiseen. 

2. Selkeytä projektin olemassaolon syy ja tavoite kaikille tiimiläisille 

On tärkeää avata projektinne olemassaolon syytä varsinkin heille, jotka eivät ole suoraan tekemisissä loppukäyttäjien tai lopputuloksen kanssa. Kun oman työnsä näkee osana pidempää jatkumoa, on myös panoksen vaikutus helpommin hahmotettavissa. 

Sanoittamalla tavoitteen vähennät muutosvastarintaa ja lisäät motivaatiota. Näin huomio ja tekeminen suuntautuvat oikeisiin asioihin, joten aikaa ja muita resursseja ei valu hukkaan. 

3. Tunnista ja sanoita merkityksellisyyttä sekä mielekkyyttä tuottavat asiat 

Myös merkityksellisyyden kokemus ja tunne työn mielekkyydestä lisäävät työn imua ja helpottavat flow-tilaan pääsemistä. Eri ihmiset kokevat merkityksellisyyttä erilaisista asioista, joten pohdi tässä kohtaa projektitiimiläistesi persoonia – sanoitathan tavoitteen niin, että se puhuttelee kaikkia?

Huomioi erilaiset persoonat tavoitteen sanoittamisessa.

4. Mahdollista oman osaamisen hyödyntäminen 

Tiimiläiset valitaan projektiin heillä olevien tietojen ja taitojen mukaan. Mahdollisuus käyttää omia taitoja muodostaa perustelun sille, miksi “juuri minä” on mukana projektissa. Näin tiimiläisesi eivät kyseenalaista projektiin käyttämäänsä aikaa.  

5. Satsaa tiimihenkeen 

Auttamisella on jopa tutkimuksinkin todistettuja terveysvaikutuksia, joten avun antaminen synnyttää positiivisia tuntemuksia. Kun apua myös saa, syntyy tiimiläisillesi yhteishenki. Tämä auttaa jaksamaan projektinne vaikeissakin vaiheissa, kun kukaan ei tunne olevansa tilanteessa yksin. 

6. Tuo tuen tärkeys esiin ohjausryhmälle 

Tiimihenkenne on ulotuttava aina ohjausryhmään asti. Samassa veneessä olemisen tunnetta lisää se, kun projektitiiminne tietää, että yhteisen tavoitteen takana seisovat myös ohjausryhmäläiset. Laaja tuen verkko lisää pystyvyyden tunnetta. 

7. Varmistu tunneilmapiiristä fiilismittarilla 

Mittaa tunneilmapiiriä aina projektin ensimmäisistä hetkistä alkaen, jotta tiedät, tapahtuuko työn mielekkyydessä ja projektitiimiläistesi motivaatiossa muutoksia. Jatkuva seuranta ei jätä asioita arvailun varaan. Pohjan fiilismittariin saat maksutta oppaastamme. 

8. Ole kuulolla hiljaisten signaalien varalta 

Fiilismittarilla saat kuuluviin myös hiljaiset signaalit. Ne voivat kertoa joko vaikeista asioista tai laskevista fiiliksistä. Tunnelmat laskevat silloinkin, kun yksittäisen projektitiimiläisen taakka kasvaa liian suureksi. Hiljaisten signaalien tunnistaminen mahdollistaa asioiden korjaamisen ennen kuin ne synnyttävät kerrannaisvaikutuksia. 

Projektissa työskentelevät eivät välttämättä itsekään tunnista hautuvia ongelmia, ellet kannusta heitä reflektointiin. Varsinkin etäaikana, jolloin työtä tehdään paljon yksin ja rennompi ajatustenvaihto jää vähemmälle, voivat hiipivät hankaluudet jäädä huomaamatta. 

9. Kiitä onnistumisista, kannusta haasteissa 

Suurin tekijä merkityksellisyyden kokemuksessa on arvostus. Arvostuksen synnyttäminen ei ole vaikeaa: kysy ja kuuntele. Vaikka et juuri sillä hetkellä voisikaan ratkaista asiaa, kokee kertoja kuulluksi tullessaan, että hänen ajatuksillaan on väliä.

Arvostus syntyy kysymällä ja kuuntelemalla.

Arvostusta on helppo osoittaa myös antamalla kiitosta onnistumisista ja ylimääräisestä panoksesta pulmallisissa tilanteissa. Myös ongelman ratkaisemisen aikana on hyvä muistaa kehut ja kannustus. 

10. Huomioi tunneilmapiiri ja merkityksellisyys myös projektisalkun tasolla 

Useimmat projektit ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Resurssiriippuvuuksien vuoksi yksittäisen projektin vaikutus koko projektisalkkuun voi olla mittava, ja siksi merkityksellisyyden kokemukseen ja työn mielekkyyteen kannattaa kiinnittää huomiota laajemmin kuin yhden projektin osalta. Näin kaikki salkun projektit toteutuvat suunnitelluilla resursseilla ja aikatauluilla todennäköisemmin 

Lue Tee merkityksellisistä projekteista vahvuus -oppaastamme, miten viet nämä opit käytäntöön!

Kumura

Kuulumisia

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Parhaat palat vuoden 2024 3PMO:sta

Vuoden 2024 3PMO-tapahtuman teemana oli "Muutoksen moottorina?". Lue artikkelista osallistujien parhaat oivallukset Tampere-talolta!

Lue lisää