Toiminnan inhimillisyys konkretisoituu arkisissa päätöksissä

Inhimillisyys on moniulotteinen ja -tulkintainen käsite. Vaikka emme itse käsitettä yhdenmukaisesti ymmärtäisikään, lienemme samoilla linjoilla siitä, että sen poissaololla on merkittäviä miinusmerkkisiä vaikutuksia niin henkilöstön hyvinvointiin kuin toiminnan kannattavuuteenkin. Meidän on siis, kyvykkyytemme kypsymättömyydestä huolimatta, yritettävä saada otetta tuosta tärkeästä nimittäjästä, vaikka se on vielä monin paikoin saavuttamaton. Yhteiskunnalla on huutava tarve ravistella itsensä hereille tästä energianegatiivisen työelämän painajaisesta, jollaiseksi itse olemme sen tehneet omilla toimillamme tai sallimalla muiden toimet epäkohtiin puuttumatta.

Kun asioita nostetaan päivänvaloon ja tarkastellaan uudenlaisista kulmista, on painajaisesta mahdollista herätä. Tämä kirjoitus on yksi ravisteluyritys ja tarjoaa uutta inhimillisempää kulmaa organisaatiotason päätöksentekoon.

Omistajat ja hallitus: ottakaa inhimillisyys osaksi strategiaa

Liian monesti päätösvaltaisimmat henkilöt organisaatiossa – johtoryhmä ja hallitus – käyttävät korkeintaan häviävän pienen siivun ajastaan toiminnan inhimillisyyden edellytysten varmistamiseen. Teillä, omistajilla ja hallituksen jäsenillä, on kuitenkin asiasta suurin vastuu, sillä te käytätte suurinta valtaa esimerkiksi strategiasta tekemillänne päätöksillä.

Inhimillisyys ei ole asia, jonka suhteen voi poimia rusinat pullasta. Teidän on varmistettava, että inhimillisyys on pysyvä ja luonnollinen osa kaikkea organisaationne toimintaa, sanoitetuista arvoista ja strategiasta lähtien. Teidän roolinne näiden alullepanossa ja ohjaamisessa on merkittävä, joten varmistakaa, etteivät strategiset päätökset lipeä käsistänne eteenpäin ennen kuin olette pysähtyneet kunnolla arvioimaan niiden inhimillisyyttä.

Inhimillisyyden on oltava pysyvä ja luonnollinen osa kaikkea toimintaa.

Toimintaympäristö on alkanut jo kehittyä suuntaan, jossa kestävyys ei ole enää vapaavalintaista, vaan vaatimus hengissä säilymiselle. Kulttuurin ja arvojen tuominen tähän aikaan, saatikka tulevaisuuteen, ei tapahdu hetkessä. Se on pitkäjänteistä työtä, joka helposti jää taktisen ja operatiivisen tason akuutimmilta tuntuvien asioiden alle. Juuri tuosta syystä omistajien ja hallituksen rooli johtoryhmän tukena ja sparraajana toiminnan inhimillistämisessä korostuu.

Näin omistajat ja hallitus varmistavat inhimillisyyttä käytännössä

Ensimmäinen askel on varmistaa riittävä vuoropuhelu inhimillisyydestä omistajien, hallituksen ja johtoryhmän keskuudessa. Nämä keskustelut eivät ole helppoja. Onnistuessaan ne tarjoavat kuitenkin loistavia mahdollisuuksia niin yksilöiden kasvuun kuin yhteistyön syventämiseen. Jos vastaavasta ei ole runsasta kokemusta, suosittelen fasilitaattorin käyttöä.

Johtoryhmä: laatikaa mallit johtamiseen ja inhimilliseen päätöksentekoon

Organisaation päätöksenteon inhimillistäminen on laaja kokonaisuus, joka kannattaa aloittaa laittamalla työmäärän johtamisen perusasiat kuntoon. Tämä turvaa henkilöstönne inhimillisiä perustarpeita, jotka jäädessään täyttymättä vesittävät kaikki muut johtamisaikeenne.

Työmäärän johtaminen vaatii onnistuakseen laadukasta ja ajantasaista tietoa, jota vasten tehdä suunnittelua ja toimeenpanon ohjausta. Tällaisen tiedon keräämisen voitte toteuttaa esimerkiksi sisällyttämällä organisaation ja projektitoiminnan johtamismalliin ohjeistuksen johtamiseen tarvittavan tiedon tuottamisesta ja käsittelystä. Varmistakaa, että tietoa tuottavilla ja käsittelevillä henkilöillä on riittävä perehdytys ohjeistuksen mukaan toimimiseksi. Huolella valitut työkalut tukevat tiedon keräämistä ja käsittelyä.

Työmäärän johtaminen vaatii laadukkaan ja ajantasaisen tiedon keräämistä.

Organisaation ja projektitoiminnan johtamismallissa on tyypillisesti kuvattuna päätöksentekomalli. Askeleen lähemmäksi inhimillistä toimintaa pääsette, kun huomioitte systemaattisesti päätösten suorat ja välilliset vaikutukset toiminnan inhimillisyyteen. Myös yhdessä sovittujen pelisääntöjen noudattaminen esimerkiksi valittaessa henkilöstönne hyvinvoinnin ja organisaationne lyhyen tähtäimen taloudellisten hyötyjen välillä auttaa saamaan inhimillisyyden mukaan toimintaanne. Mikäli teillä ei vielä ole päätöksenteko- tai johtamismallia, on henkilöstönne hyvinvoinnin ja jaksamisen turvaaminen oivallinen lähtökohta mallin laatimiselle.

Näin johtoryhmä varmistaa inhimillisyyttä käytännössä

Johtajia on organisaatiossa useimmiten suhteessa vähiten. Teillä on siis parhaat mahdollisuudet saada asioita aikaan, kun valitsette organisaatiostanne henkilöt, joille luotatte vastuun ja valtuudet kehitettävien asioiden toimeenpanosta. Kokonaiskuvan ylläpitäminen ja johtaminen on olennaista, jotta eteenpäin vastuuttamanne tehtävät pysyvät yhteisessä suunnassa muuttuvassa ympäristössä.

Johdettaville osoittamanne luottamus asioiden hoitamisessa on paitsi voimaannuttava kokemus henkilöstölle myös loistavaa kulttuurin rakentamista esimerkin voimalla. Suosittelen hyödyntämään ulkopuolista apua, jos kehitettävien asioiden valinta ja priorisointi tuntuu teistä haasteelliselta.

Inhimillisyyden vakiinnuttaminen toimintaan vaatii vielä sinnikästä yhteisymmärryksen hakemista, lukuisia uteliaassa hengessä käytyjä keskusteluja sekä päättäväisyyttä käytännön toimeenpanon saralla. Emme jätä Kumurankaan puolesta aihetta tähän, vaan käsittelemme sitä myös muun muassa vuoden 2023 Projektipäivien puheenvuoroissamme. Tutustu kumuralaisten seminaareihin tarkemmin Projektipäivien sivullamme.

Milla Ranta

Milla on kestävyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä vaaliva projektitoiminnan kehittämisen ammattilainen, joka pitää johtamisen inhimillisyyttä edellytyksenä toiminnan jatkuvuudelle ja yhtenä vastuullisen toiminnan tukipilarina. Milla uskoo merkityksellisyyttä korostavan projektikulttuurin mahdollistavan kestävän kasvun ympäristön, jossa ihmisten on mahdollista voimaantua työstään ja projektit onnistuvat paremmin.

Kuulumisia

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Parhaat palat vuoden 2024 3PMO:sta

Vuoden 2024 3PMO-tapahtuman teemana oli "Muutoksen moottorina?". Lue artikkelista osallistujien parhaat oivallukset Tampere-talolta!

Lue lisää