Onnistu järjestelmä­­uudistuksessa!

Mikään ohjelmistoprojekti ei ole ”vain” ohjelmistoprojekti. Jokaisen uuden järjestelmän on tarkoitus muuttaa käytäntöjä, siis ihmisten toimintaa. Mitä isompi hankinta, sen suurempi muutos. Me autamme sinua onnistumaan järjestelmäuudistuksessasi.

Muutoksen johtaminen ICT-projekteissa on onnistumisen edellytys

Jokainen uusi järjestelmä muuttaa aina jollain lailla etenkin tulevien käyttäjien toimintatapaa. Hommat eivät jatku kuten ennenkin uudella ohjelmistolla ”heti maanantaina”. Mitä suurempi muutos, sen vähemmän se on yksin IT-osaston asia. Ja sitä enemmän sen läpivienti vaatii myös muutoksen, ei pelkästään yksittäisen projektin, johtamista.

Hyvin valmisteltu ja johdettu muutos vähentää kohinaa ja lyhentää projektin läpimenoaikaa

Sidosryhmien ymmärtäminen ja sitouttaminen, hyvä valmistelu, osaava muutoksen ja projektin johtaminen sekä avoin viestintä ovat perusedellytyksiä myös järjestelmäuudistuksen onnistumiselle. Jokaiseen uudistukseen liittyy kohinaa ja epävarmuuksia, mutta hyvällä johtajuudella tätä voidaan välttää merkittävästi.

Näin autamme sinua onnistumaan järjestelmä­uudistuksessasi

Muutoksen valmistelu ja suunnittelu

Mitä vaatimuksia uudelle järjestelmälle on? Minkälaisia riippuvuuksia siihen liittyy? Keitä sidosryhmiä se koskee ja miten heidät sitoutetaan muutokseen? Onko projektilla johdon tuki ja toimiva ohjausryhmä?

Autamme sinua laatimaan selkeän muutosvision ja -strategian. Tarvittaessa toteutamme pohjalle tilanneanalyysin, jonka avulla pystyt suunnittelemaan muutoksen pohjautuen todelliseen tilanteeseen.

Muutoksen toteuttaminen

Autamme luomaan muutoksellesi mallin ja raamit sekä autamme matkan varrella etenemisen joka vaiheessa niissä pysymisessä.

Tarvittaessa myös valmennamme ja koulutamme henkilökuntaanne, jotta jokaisella projektiin osallistuvalla on riittävät tietotaidot ja turvallinen fiilis lähteä muutosmatkalle. Siksi kiinnitämme huomiota erityisesti muutosviestintään.

Projektijohtaja palveluna

Jokainen järjestelmäuudistus tarvitsee ammattimaisen projektijohtajan, jolla on kokemusta erilaista ICT-projekteista ja yleisesti tunnetuimmat menetelmät hallussa. Projektijohtajamme välittävät projektin lisäksi ihmisistäsi huomioivat jokaisen tiimiläisen yksilöinä.

Aina häntä ei kannata palkata omaan taloon, jolloin osaavat ICT-projekti­ammattilaisemme ovat käytössäsi. Otamme tarvittaessa suuren ja vaativankin projektin nopeasti haltuun ja tarvittaessa hyppäämme mukaan jo liikkuvaan junaan.

Inhimillisesti johtaen, merkityksellisyyttä korostaen

Muista vastaavista toimijoista meidät erottaa inhimillinen ja merkityksellisyyttä korostava ote sekä muutoksen että yksittäisten projektien johtamiseen. Tutustu näihin ajatuksiimme alla.

Blogi: Ihmisnäkökulma projektijohtamisessa on avain menestykseen

”Projektipäällikön kunnia-asia on palauttaa annetut resurssit vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin heidät sai.” – Mika Purola

Opas: Tee merkityksellisistä projekteista vahvuus

Opas inhimilliseen projektijohtamiseen ja työn merkityksellisyyden vahvistamiseen projekteissa.

Webinaaritallenne: Inhimillinen muutosmatka projektien avulla

Pureuduimme kiinnostavien webinaarivieraidemme kanssa muutoksen johtamiseen kolmella eri näkökulmalla: strateginen muutos, salkunhallinta sekä yksittäinen projekti – inhimillisyyttä unohtamatta.

Miksi sinunkin organisaatiosi tulisi panostaa myös muutoksen johtamiseen järjestelmäuudistuksessa?

Paremmat onnistumisen edellytykset

Mitä vähemmän kohinaa, sen paremmin ihmiset sitoutuvat ja keskittyvät oikeisiin asioihin.

Sitoutuneemmat sidosryhmät

Sidosryhmien aidolla huomiomisella ja avoimella viestinnällä sitoutumisen aste on parempi ja muutoskitka pienempi.

Nopeampi läpimeno

Kun ihmiset keskittyvät oikeisiin asioihin ja muutoskitka on pienempi, saavutetaan projektin tavoitteet nopeammin.

Hyötyjen ulosmitattavuus

Kun projekti asetetaan selkeiden raamien mukaan ja sille on määritelty selkeät hyötytavoitteet, on niiden mittaaminen ja seuranta jo matkan varrella helpompaa. Näin poikkeamiin voidaan reagoida nopeammin.

Hekin luottavat meihin

 • Vapo logo
 • Landis Gyr logo
 • DNA logo
 • 2M-it
 • Alva logo
 • Caruna logo

Miksi valitsisit juuri meidät järjestelmäuudistuksen kumppaniksesi?

 • Rinnalla kulkeva muutoskumppanisi
  Autamme ja koulutamme asiakkaitamme kohti onnistunutta muutosta ja parempaa projektikulttuuria juuri sinun organisaatiosi tarvitsemassa laajuudessa.
 • Suurten organisaatioiden luotettu kumppani
  Olemme toteuttaneet lukemattomia suuria ICT-projekteja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme ovat Suomen suurimmat organisaatiot sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
 • Testatut ja todistetusti toimivat projektijohtamisen mallit
  Vuosien saatossa olemme dokumentoineet ja jatkuvasti kehittäneet toimintamallejamme ja työkalujamme. Mallimme ovat tälläkin hetkellä sadoilla organisaatioilla käytössä.
 • Välitämme ihmisistä ja projekteista
  Meillä viihdytään ja voidaan hyvin. Kokeneet projektiammattilaiset hakeutuvat meille töihin. Oman henkilökuntamme lisäksi välitämme myös asiakkaistamme. Lähestymme projekteja merkityksellisyyttä korostavalla otteella sillä merkitykselliseksi koetut projektit onnistuvat parhaiten.
 • Yhteisön tuki
  Asiantuntijoillamme on taustallaan koko kumuralaisen yhteisön tuki. Tarvittaessa ratkomme asiakkaidemme haasteita yhdessä.
 • Me olemme Suomen kokeneimpien projektiammattilaisten kotipesä
  Jokaisella kumuralaisella ammattilaisella on taustallaan 10–30 vuoden kokemus erilaisista ICT-projektinjohto tai -kehitystehtävistä.

Tutustu tarkemmin asiakastarinoihimme

Olemme palveluksessasi

Olemme täällä asiakkaitamme varten. Voit myös olla suoraan yhteydessä keneen tahansa asiantuntijoistamme niin autamme sinua kehittämään projektijohtamisesta organisaatiollesi selkeän kilpailuedun.