Projekti­koulutukset

Tarjoamme projektinhallinnan koulutuksia niin yksittäisille osallistujille kuin organisaatiokohtaisina räätälöityinä toteutuksina.

Yksilöiden koulutuksista saat –10 % early bird -edun kaikista valmennuksista, kun ilmoittaudut ajoissa!

Tuloksellinen tiimityö projektissa

29.10.2024 09:00 – 29.10.2024 16:00

Vantaa

Toimiva vuorovaikutus tukee projektien parempaa onnistumista. Tule oppimaan projektitiimin tuloksellisuuden rakentamista, tiimiläisten vahvuuksien tunnistamista ja tekoälyn hyötyjä ihmisten johtamisessa!

Ilmoittaudu

Tahtoisitteko juuri teille räätälöidyn projektinhallinnan koulutuksen?

Jos osallistujia on enemmän kuin seitsemän (7), kannattaa teidän pyytää tarjous organisaatiokohtaisesti räätälöidystä valmennuksesta. Räätälöidyistä valmennuksistamme löydätte myös valmennuksia, joita yksittäisille osallistujille suunnatuista valmennuksistamme ei löydy.

Tutustu valmennuksiin tarkemmin alta ja kysy lisätietoja sales@kumura.fi!

Projektijohtamisen perusvalmennus

Projektityöskentelyn perustiedot antava valmennus, jonka sisältö ja kesto muodostuvat tarpeidenne mukaan. Oppimista tukee Howspace-ympäristö ja saavutetun osaamisen todentaa Certified Project Practitioner™ -sertifiointi.

IPMA C -sertifiointivalmennus ja sertifiointi

IPMA C -sertifiointiin valmistava kattava valmennus kokeneille projektipäälliköille. PRY:n kumppanina voimme tarjota kokonaispaketin, joka sisältää myös IPMA C -sertifioitumisen. Kumuran valmennukselle on myönnetty IPMA REG -sertifiointi ensimmäisenä Suomessa.

Hybridiprojektien johtaminen

Ketteriä ja perinteisiä menetelmiä yhdistelevien hybridiprojektien johtamiseen valmistava valmennus, joka sopii projektipäälliköille ja oman työnsä ohella projekteja johtaville. Sisältö painottuu aktiiviseen pari- ja pienryhmätyöskentelyyn.

Muutosjohtamisen valmennus

Muutosjohtamisen keskeisiin käsitteisiin ja muutoksen aktiivisen johtamisen merkitystä avaava valmennus projekti- ja palvelupäälliköille. Osallistujat tekevät ennakkotehtävän suurimmista kokemistaan haasteista muutostilanteissa/-projekteissa, mikä antaa hyvän pohjan intensiiviseen, vuorovaikutteiseen muutosjohtamisen valmennukseen.

Kokonaisvaltainen projektinjohtaminen

Valmennus oman työnsä ohella projekteja johtaville projektien johtamisesta niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Valmennus sisältää projektijohtamisen taitojen lisäksi oppeja johtajuudesta ja projektitiimin vuorovaikutuksesta. Täydennettävissä Peili™-käyttäytymisprofiililla.

Asiakastoimitusprojektien johtaminen

Osallistujanne saavat projektinjohtamistaitojen lisäksi oppia asiakastoimitusprojektien erityispiirteistä. Valmennuksen harjoitukset pohjautuvat organisaationne omiin projekteihin.

Projektin omistajuuden ja ohjauksen workshop

Valmistaa ohjaus- ja johtoryhmään kuuluvia henkilöitä toimimaan projektin omistajana ja ohjaajana. Aktiivinen rooli omistajuudessa ja ohjauksessa tehostaa resurssien oikeaa kohdentumista ja projektin läpivientiä.

Projektisalkun johtaminen

Projektisalkun aktiivisen johtamisen hyötyjä avaava valmennus, joka antaa työkaluja salkunjohtamisen kehittämiseen sekä projektin eri osapuolien välisen yhteistyön parantamiseen.

Tekoäly projektityössä

Konkreettisia harjoituksia sisältävä valmennus, jonka käytyään osallistujanne osaavat nopeuttaa työtään, laatia laadukkaampia viestintäsuunnitelmia sekä hallita ja tunnistaa paremmin projektien riskejä.

Ketterät taidot

Ketteryyden perustaitoihin perehdyttävä valmennus, joka sopii niin projektipäälliköille kuin kehittämiskokonaisuuksista vastaaville. Valmennus antaa valmiudet soveltaa ketteryyden periaatteita projektitoimintaan.

Projektinjohtamisen syventävä valmennus

Syventävää oppia antava valmennus projektipäälliköille, jotka toimivat vaativissa projektiympäristöissä. Osallistujat siirtävät oppimaansa käytäntöön omien projektienne case-harjoitusten avulla jo valmennuksen aikana.

Johdon workshop

Workshop strategisen projektijohtamisesta ja projektisalkun johtamisesta. Workshopin sisällöt pohjautuvat oman organisaationne toimintatapoihin, työkaluihin ja projekteihin.

Ihmisten johtaminen projekteissa

Peili™-käyttäytymisprofiilin sisältävä johtamisvalmennus projektipäälliköille, joka lisää tiimin johtamisen, sidosryhmien hallinnan ja konfliktitilanteiden ratkaisemisen kyvykkyyttä.

Tuloksellinen projektityöskentely

Projektinjohtamiseen ja erilaisiin projektityötapoihin perehdyttävä valmennus, jonka jälkeen osallistujanne ovat valmiita työskentelemään projektitiimin aktiivisina jäseninä.

Ketterä projektisalkun hallinta

Projektisalkun ketterämmän johtamisen valmennus, joka lisää kyvykkyyttä strategian toteuttamiseen, budjetoinnin ymmärrykseen sekä resurssienhallintaan eri roolien välillä.

Viestintä projekteissa

Monimuotovalmennus projekteissa tarvittavaan ja tehtävään viestintään. Sopii kaikentasoisille projektipäälliköille ja sisältää aktiivisen työpajapäivän, jossa harjoitellaan todellisia viestintätilanteita.

Tunneäly projektinjohtamisessa

Perinteisten projektimallien rinnalle syvyyttä ja näkemyksellisyyttä tuova, projektitiimin johtamista ja vuorovaikutustaitoja parantava valmennus, joka sisältää henkilökohtaisen Genos 180° Tunneäly työelämässä -arvioinnin osallistujille.

Ohjelmajohtaminen strategisen muutoksen ja kehittämisen välineenä

Käytännönläheinen strategisen muutoksen johtamisen valmennus, joka antaa kokonaiskuvan ohjelmajohtamisen menetelmistä ja hyvistä käytännöistä. Valmennuksen kesto on tarpeidenne mukaan 1 tai 2 päivää.


Projektinhallinnan koulutus projektipäälliköille ja muille projektien ammattilaisille

Yhdistimme voimamme Adapron kanssa vuonna 2023, jolloin Adapron arvostettu ja laadukkaaksi arvioitu projektinhallinta koulutus ja pitkä kokemus projektipäällikkö koulutuksista siirtyi osaksi Kumuraa: Adapron projektipäällikkö koulutus, projektinhallinta koulutus ja projektinhallinnan koulutus ovat olleet projektiammattilaisten tukena jo vuodesta 1990 sekä Suomessa että maailmalla. Projektipäällikkö koulutus ja projektinhallinta koulutus on Kumuralla kuitenkin edelleen samaa osallistujien arvostamaa Adapro-laatua, joka yhdistää teorian, käytännön harjoitukset ja verkostoitumisen muiden projektiammattilaisten kanssa.

Projektinhallinta koulutus, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät

Projektipäällikkö koulutuksemme eivät opeta pelkkää teoriaa, vaan valmistavat projektinhallinnan koulutuksiimme osallistuvia projektitoimintaan käytännön harjoituksilla, jotka pohjaavat osallistujien omiin työtehtäviin.

Projektinhallinta koulutuksissamme saat paitsi syvällistä tietoa ja käytännön harjoituksia myös mahdollisuuden verkostoitua muiden projekteissa toimivien kanssa. Valitsemalla projektipäällikkö koulutuksen tai projektinhallinta koulutuksen Kumuralta investoit omaan tai organisaatiosi projektiosaamiseen ja tulevaan menestykseen.

Projektipäällikkö koulutus, joka valmistaa projektinhallinnan sertifiointiin

Projektinhallinnan koulutuksissamme on mukana myös erilaisiin projektitoiminnan sertifiointeihin valmistavia valmennuksia, esimerkiksi IPMA REG -sertifioinnin saanut IPMA C -sertifiointivalmennuksemme ja PM Master®, johon sisältyy halutessasi Certified PMO Manager (CPMO®) -sertifiointi. Lisäksi projektipäällikkö koulutuksiemme perusvalmennukset sisältävät Certified Project Practitioner™ -sertifioinnin.

Tiesithän: voit myös tilata minkä tahansa projektikoulutuksen omalle organisaatiollesi räätälöitynä!